egoperfectus

Susisiekite

 Vytauto g. 14, Vilnius
 (8-5) 249 8741
 +370 694 57384
 [email protected]
 I-V 9:00 – 18:00

PARAŠYKITE MUMS

Personalizuota edukacija

Personalizuota edukacija

Ar tai sprendimas, kurio reikia Jums?

  /  Personalizuota edukacija

Kas yra personalizuota edukacija?

Personalizuota edukacija – tai tam tikras švietimo modelis. Šis modelis visiškai sufokusuotas į individualius besimokančiojo poreikius, pomėgius ir asmenines savybes. Personalizuotą edukaciją galima vadinti tradicinio mokymo alternatyva arba evoliucija. Nuo XIX a. mokymas vyko grupėse. Besimokantieji buvo skirstomi pagal amžių arba mokomojo dalyko lygį į grupes. Grupėms taikoma mokymo sistema, atitinkanti amžių arba lygį. Tai – nebloga sistema, jei grupės mažos, o visi susirinkusieji nori tiesiog išmokti tam tikro dalyko bendrų bruožų.

Personalizuota edukacija žvelgia į mokymąsi kitu kampu – mums nėra labai svarbu, koks Jūsų lygis ar amžius. Mums daug svarbesni Jūsų tikslai, pomėgiai, įpročiai. Programa sudaroma būtent pagal šiuos kriterijus: ko Jūs konkrečiai norite išmokti, kokios temos Jus sudomins ir motyvuos ir, žinoma, kiek ir kada tam skirsite laiko bei kokiu būdu. Mes neturime tradicinių vadovėlių – mes mokome iš Jums įdomios literatūros, vaizdo įrašų, periodinių leidinių. Siekiame, kad Jūs pasinertumėte į pasirinkto mokomojo dalyko gylį, bet, tai darydami, plėstumėte savo akiratį. Painu? Labai supaprastinus – jei Jums patinka klasikinė grožinė literatūra ir norite išmokti vokiečių kalbos – gali būti, kad pamokose nagrinėsime E. M. Remarko kūrinius.

Kokia personalizuotos edukacijos nauda?

Kiekvienas žmogus yra unikalus, turintis savitų savybių, charakterio ypatybių, skirtingai bendrauja, kitaip mąsto, turi savo mokymosi stilių ir tempą. Mokymosi programos, skirtos konkrečiam asmeniui, yra efektyviausios, įdomiausios bei atnešančios pačius geriausius rezultatus.

Anot žymaus edukologijos mokslininko Malcolm S. Knowles, kad mokymasis būtų efektyvus, svarbu psichologiškai pritaikyti mokymą ne tik prie asmenybės poreikių, bet ir prie besimokančiojo amžiaus tarpsniui būdingų socialinių rolių. Jeigu mokymosi proceso metu į tai atsižvelgiama, atsiranda motyvacija, suteikiama prasmė mokytis ir pasiekiama norimų rezultatų. Juk žmonės susikaupia mokytis tik tada, kai aiškiai suvokia mokymosi naudą ir prasmę, kai suvokia mokymąsi kaip tam tikrą realių gyvenimiškų užduočių ar problemų sprendimo būdą. Jei besimokančiajam sukuriama motyvacija ir parenkamas tinkamiausias mokymosi stilius, sėkmingų rezultatų pasiekiama greičiau ir lengviau.

Kokie personalizuotos edukacijos išskirtinumai?

Personalizuota edukacija nuo bendrinių, diferencijuotų ar individualių edukacijos planų skiriasi holistiniu požiūriu į edukaciją. Tik personalizuotos mokymų programos atsižvelgia į besimokančiojo jausmus, įgimtą smalsumą, motyvus, klausimus, rūpesčius ir, žinoma, unikalius tikslus. Besimokantysis dalyvauja ne tik mokymo procese, jis prisideda prie paties mokymo kūrimo, nes jo individualūs asmenybės bruožai ir poreikiai lemia mokymosi stilių.

Personalizuotos edukacijos elementai:

Besimokančiojo profilio sukūrimas. Edukacijos specialistai išsiaiškina besimokančiojo stipriąsias ir silpnąsias mokymosi puses, ankstesnę mokymosi patirtį, išgrynina tikruosius poreikius, tikslus bei motyvacinius aspektus. Taip sukuriamas besimokančiojo profilis, pagal kurį randamas tinkamiausias edukacinis sprendimas.

Personalizuotų mokymosi būdų parinkimas. Atsižvelgiant į asmenybės savybes, motyvaciją ir tikslus, kiekvienam besimokančiajam parenkamas ir pritaikomas labiausiai jam tinkantis mokymosi stilius, numatomas procesas.

Patogios mokymosi aplinkos ir geros atmosferos sukūrimas. Mokymosi aplinka, laikas ir edukacijos specialisto dėstymo stilius parenkami, atsižvelgiant į besimokančiojo mokymosi stilių ir esamus poreikius.

Progreso vertinimas. Mokymosi proceso metu užsibrėžiami tarpiniai ir galutiniai tikslai. Stebima, kontroliuojama ir vertinama, kaip sekasi įgyvendinti šiuos tikslus, ar nereikia koreguoti esamų tikslų ir užsibrėžti naujų.

Susisiekite arba užsirašykite į konsultaciją

Jei norite daugiau sužinoti apie mūsų teikiamas paslaugas arba gauti patarimų, užsirašykite į konsultaciją.