egoperfectus

Susisiekite

 Vytauto g. 14, Vilnius
 (8-5) 249 8741
 +370 694 57384
 [email protected]
 I-V 9:00 – 18:00

PARAŠYKITE MUMS

Personalizuota edukacija

UAB „egoPERFECTUS“ privatumo politika moksleiviams

  /  UAB „egoPERFECTUS“ privatumo politika moksleiviams

PRANEŠIMAS MOKSLEIVIUI

APIE TAI, KAIP UAB „egoPERFECTUS“ TVARKO TAVO ASMENS DUOMENIS

 

Paskutinio atnaujinimo data: 2021-07-01

 

Džiaugiamės, kad nori dalyvauti „egoPERFECTUS“ organizuojamuose renginiuose! Mes rūpinamės Tavo duomenų apsauga, todėl žemiau rasi atsakymus į svarbiausius su tuo susijusius klausimus.

 

 1. Kas naudos mano informaciją?

Informaciją apie Tave rūpestingai saugos ir naudos uždaroji akcinė bendrovė „egoPERFECTUS“. Jei turi klausimų dėl Tavo duomenų tvarkymo, susisiek su mumis elektroniniu paštu [email protected] arba telefonu (8 52) 49 8741. Mus gali rasti adresu Vytauto g. 14, Vilnius. Jeigu prireiktų, mūsų registracijos kodas yra 303516854.

 

 1. Kokią informaciją „egoPERFECTUS“ renka apie mane?
Nr. Kodėl Jūs renkate informaciją apie mane? Kada man tai aktualu? Kokią informaciją apie mane renkate? Kodėl turite teisę rinkti mano informaciją? Kiek laiko naudojate ar saugote informaciją apie mane?
2.1. Nes norime kokybiškai Tave konsultuoti dėl teisinių reikalavimų Kai Tave domina studijos užsienio universitetuose Tavo vardas, pavardė, adresas, gimimo data, elektroninio pašto adresas, kita kontaktinė informacija, Tavo vieno iš tėvų / globėjų kontaktiniai duomenys,  pageidaujamo universiteto pavadinimas ir šalis, studijų programos pavadinimas ir trukmė, asmens tapatybės dokumento kopija ir dokumente esanti informacija, motyvacinis laiškas, mokytojo rekomendacija, informacija apie Tavo pažymius, informacija apie laikomus egzaminus, laikomų egzaminų tipas (valstybinis brandos egzaminas ar mokyklinis egzaminas), kiti dokumentai, kurie gali būti reikalingi teikiant stojimo į universitetą, paraišką, stojimo į universitetą paraiškos informacija ir kita su paraiška susijusi informacija Nes sudarome su Tavo tėvais / globėjais sutartį dėl Tau teikiamų paslaugų, taip pat nes turime rinkti informaciją pagal įstatymus Tol, kol galioja Tavo tėvų (globėjų) su mumis sudaryta sutartis
2.2. Nes teikiame Tau kalbų mokymo organizavimo ir vykdymo, kalbų lygio nustatymo, mokomųjų dalykų korepetavimo, vidurinio mokslo konsultacijų paslaugas Kai dalyvauji mūsų organizuojamuose kalbų mokymuose ar kursuose Vardas, pavardė, asmens kodas ar gimimo data, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, parašas, mokėjimo informacija, mokymų sutarties ir su ja susijusi informacija, užsiėmimų lankomumas, pasiekimų, testų ir kiti įvertinimai, kita su mokymais susijusi informacija Nes sudarome su Tavo tėvais / globėjais sutartį dėl Tau teikiamų paslaugų, taip pat nes turime rinkti informaciją pagal įstatymus Tol, kol galioja Tavo tėvų (globėjų) su mumis sudaryta sutartis
2.3. Nes organizuojame ir vykdome kalbų stovyklas (Lietuvoje ir užsienyje)  Kai dalyvauji mūsų organizuojamose kalbų stovyklose Vardas, pavardė, telefono numeris, asmens kodas ar gimimo data, adresas, telefonas ir el. pašto adresas, asmens dokumento kopija, profilaktinio sveikatos patikrinimo informacija, informacija apie mokymus ir stovyklas (datos, vieta ir kita susijusi informacija), mokėjimo informacija, informacija apie Tavo tėvų / globėjų su mumis sudarytą sutartį, Tavo anglų kalbos lygis, žinių patikrinimo pažymėjimas bei jame esantys įvertinimai, registracinė anketa bei joje esanti informacija Nes sudarome su Tavo tėvais / globėjais sutartį dėl Tau teikiamų paslaugų, pat nes turime rinkti informaciją pagal įstatymus (įskaitant ir dėl svarbaus viešojo intereso priežasčių) Tol, kol galioja Tavo tėvų (globėjų) su mumis sudaryta sutartis
2.4.  Nes teikiame Tau Karjeros testo egoCOMPASS paslaugą Kai dalyvauji mūsų organizuojamose konsultacijoje ir atlieki Karjeros egoCOMPASS testą Vardas, pavardė, gimimo data, klasė, telefono nr., el. paštas, adresas. Nes sudarome su Tavo tėvais / globėjais sutartį dėl Tau teikiamų paslaugų, taip pat nes turime rinkti informaciją pagal įstatymus Tol, kol galioja Tavo tėvų (globėjų) su mumis sudaryta sutartis
2.5.  Nes teikiame Tau Multiple Natures sistemos paslaugą Kai dalyvauji mūsų organizuojamose konsultacijoje ir atlieki Multiple Natures sistemos testą Vardas, pavardė, gimimo data, klasė, telefono nr., el. paštas, adresas. Nes sudarome su Tavo tėvais / globėjais sutartį dėl Tau teikiamų paslaugų, taip pat nes turime rinkti informaciją pagal įstatymus Tol, kol galioja Tavo tėvų (globėjų) su mumis sudaryta sutartis
2.6. Nes dalyvauji mūsų organizuojamuose renginiuose (pvz. parodose) Kai Jūs dalyvaujate mūsų organizuojamuose renginiuose Vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, informacija apie Tavo atvykimą/neatvykimą į renginį, bilieto informacija, informacija apie tai, kuriuo universitetu domiesi. Nes Tu (arba Tavo tėvai / globėjai) sudarai su mumis sutartį, įsigydamas bilietą į renginį Tol, kol galioja Tavo (ar Tavo tėvų (globėjų)) su mumis sudaryta sutartis
2.7.  Nes informuojame Tave apie Tau aktualias  mūsų prekes ir paslaugas Kai jau naudojaisi mūsų paslaugomis ar norėtum pradėti naudotis Vardas ir pavardė, telefono numeris, adresas, atstovaujama organizacija, elektroninio pašto adresas. Nes Tu duodi mums sutikimą gauti iš mūsų pasiūlymus apie mūsų prekes ir paslaugas 5 metus nuo Tavo sutikimo davimo, nebent per šį laikotarpį išreikštumei prieštaravimą gauti informaciją apie aktualias paslaugas
2.8. Nes pateiki mums užklausą Kai nori sužinoti daugiau informacijos apie mūsų teikiamas paslaugas Vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, valstybė, telefono numeris, užklausos tema, užklausos gavimo laikas, užklausos turinys, užklausos priedai, atsakymas į užklausą. Nes Tu duodi mums sutikimą gauti iš mūsų atsakymą pagal Tavo pateiktą užklausą, taip pat nes mes turime teisėtą interesą atsakyti į Tavo užklausas 10 metų po paskutinio Tavo kreipimosi

 

 1. Kokią informaciją privalau Jums pateikti ir kodėl?

Informaciją apie Tave mums pateikia Tavo tėvai / globėjai, kadangi jie su mumis pasirašo sutartį, kad galėtume suteikti Tau paslaugas. Kad galėtume tinkamai jas vykdyti Tavo tėvai / globėjai mums privalo pateikti informaciją, kuri yra nurodyta 2.1. – 2.6. punktuose aukščiau.

 

 1. Iš kur renkate informaciją apie mane?

Kaip ir minėjome, daugumą informacijos apie Tave mums pateikia Tavo tėvai, sudarydami su mumis sutartį (2.1-2.6. punktai aukščiau). Taip pat informaciją apie Tave renkame susitikimų su Tavimi metu – suteikdami Tau karjeros testų paslaugas, vykdydami Tau mokymus, vesdami stovyklas ir suteikdami Tau kitas paslaugas (kaip aprašyta 2.1-2.6 punktuose aukščiau). Jeigu su mumis susisieki pats (-i), norėdamas (-a) pasiteirauti apie mūsų teikiamas paslaugas – duomenis apie Tave gauname tiesiai iš Tavęs (2.7. – 2.8 punktai aukščiau).

 

 1. Ar perduosite ir jei taip, tai kam informaciją apie mane?

Su Tavimi susijusia informacija dalinamės tik tada, kai tai yra būtina, kad galėtume tinkamai Tau suteikti paslaugas ir tik laikydamiesi teisės aktuose nustatytų reikalavimų:

 • Tavo pasirinktiems užsienio universitetams, kuriems pateikiame Tavo vardu užpildytus stojimo dokumentus (duomenys perduodami 2.1 punkte nurodytu tikslu);
 • Jungtinės Karalystės bendrovei, administruojančiai paraiškų teikimo universitetams sistemą UCAS (Universities and Colleges Admissions Service) (kai nori stoti į Jungtinės Karalystės universitetą) (duomenys perduodami 2.1 punkte nurodytu tikslu);
 • Tau mokymus vedantiems mokytojams ir stovyklų vadovams, dirbantiems pagal individualios veiklos pažymą (duomenys perduodami 2.2 ir 2.3 punkte nurodytais tikslais);
 • Užsienio mokymosi įstaigoms, iš kurių Tu nori gauti daugiau informacijos apie mokslo galimybes užsienyje (duomenys perduodami 2.4 punkte nurodytu tikslu);
 • Informaciją apie Tave taip pat perduodame į mūsų vidines sistemas, kuriose saugome informaciją apie Tave, palaikantiems partneriams UAB ‚Optimalūs projektai‘ (duomenys perduodami visais 2 dalyje nurodytais tikslais).

 

 1. Ar perduodate informaciją apie mane už Europos ekonominės erdvės ribų [1]?

Dauguma atvejų mes tvarkome Tavo asmens duomenis perduodami Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės teritorijoje, tačiau esant būtinumui dėl tam tikrų paslaugų teikimo, duomenys gali būti perduodami ir tvarkomi už minėtų teritorijų ribų (kai, pavyzdžiui, organizuojame mokymus ar stovyklas JAV). Tais atvejais užtikriname tinkamą Tavo perduodamų duomenų saugumą pagal duomenų apsaugos teisės aktų keliamus reikalavimus.

 

 1. Kokias teises, susijusias su duomenų apsauga, aš turiu?

Tu turi teisę:

 • Pateikti mums prašymą gauti patvirtinimą, ar mes tvarkome Tavo duomenis ir jei taip, prašyti, kad mes Tau leistume susipažinti su mūsų turima informacija apie Tave; 
 • Pateikti mums prašymą ištaisyti netikslią, neteisingą naudojamą informaciją arba ją papildyti, kai ji nėra išsami;
 • Pateikti mums prašymą ištrinti informaciją, kurią turime apie Tave, jeigu ją naudojame neteisėtai;
 • Pateikti mums prašymą apriboti apie Tave turimos informacijos tvarkymą;
 • Išreikšti nesutikimą dėl Tavo duomenų naudojimo – kai tai darome remdamiesi Bendrovės teisėtais ir / ar trečiųjų asmenų interesais;
 • Pateikti mums prašymą perkelti (gauti) Tavo duomenis;
 • Atšaukti mums duotus sutikimus dėl informacijos apie Tave naudojimo – kai duomenis naudojame remdamiesi Tavo sutikimu;
 • Nesutikti, kad Tau būtų taikomas visiškai automatizuotu būdu priimtas sprendimas, įskaitant profiliavimą, jei Tau tai turės teisinių pasekmių;
 • Kartu su tėvais / globėjais pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai dėl Tavo asmens duomenų tvarkymo.

Prieš įgyvendindamas savo teises visada gali pasikonsultuoti su savo tėvais (globėjais), o jeigu turėtum papildomų klausimų – mielai kreipkis šiame pranešime nurodytais mūsų kontaktais.

 

 1. Kur rasti daugiau informacijos apie mano duomenų saugojimą?

Jeigu norėtum sužinoti daugiau apie tai, kaip naudosime informaciją apie Tave ir ko mūsų gali prašyti, apsilankyk mūsų interneto puslapyje ir atidžiai perskaityk mūsų Privatumo politiką: https://www.egoperfectus.lt/privatumo-politika/.

 

 1. Ar galiu kreiptis į Jus, jei noriu sužinoti daugiau informacijos apie mano duomenų naudojimą?

Žinoma! Jeigu reikėtų pagalbos arba turėtum klausimų apie tai, kaip naudosime informaciją apie Tave – parašyk mums elektroniniu paštu [email protected].

 

[1]  T.y., ar informaciją apie Tave gali gauti mūsų partneriai, kurie yra ne vienoje iš Europos Sąjungos šalių, taip pat ne Islandijoje, Lichtenšteine, Norvegijoje.